De bewoners zijn lid van de bewonersvereniging De Dassenburg.
De bewonersvereniging heeft statuten, een huishoudelijk reglement en staat ingeschreven in het verenigingsregister van de kamer van koophandel.
Het bestuur van de bewonersvereniging behartigt de belangen van de bewoners en onderhoudt intensief contact met de verhuurder, de woningcorporatie Viveste.
Jaarlijks in het voorjaar legt het bestuur rekening en verantwoording af van het beleid.

Naast het bestuur zijn er bewoners die vrijwillig kleine werkzaamheden binnen De Dassenburg verrichten. Dit kunnen bv. zijn assisteren bij tuinonderhoud, het informatieblad "De Das" verzorgen, foto albums bijhouden, bij toerbeurt assisteren bij koffie en theemiddagen, kennismakingsbezoeken aan nieuwe leden en de galerijverlichting verzorgen.

Bestuur De Dassenburg:

Voorzitter: Jan Duiverman

Secretaris: Marian van Giezen

Penningmeester: Joke Boot

Bestuurslid Rob de Jager

Bestuursllid Margreet de Jager

Notulist: Els Neuteboom

 

 

 

 

;

www.de-dassenburg.nl