Bij belangstelling voor het wonen in De Dassenburg neemt men contact op met het de introductiecie, naam, adres en telefoonnummer en eventueel e-mail adres worden genoteerd.

Met de belangstellende wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek.
Tijdens dit gesprek wordt zoveel mogelijk informatie over De Dassenburg gegeven en kunnen eventuele vragen worden beantwoord. Mocht de belangstellende na dit gesprek de procedure willen vervolgen dan wordt hij/zij uitgenodigd voor bezichtiging van een woning.
Zijn het gesprek en de bezichtiging naar wens verlopen, kan men ingeschreven worden als kandidaat-lid. Men is dan een kleine contributie verschuldigd en heeft het recht een aantal bijeenkomsten waar hij/zij voor wordt uitgenodigd bij te wonen. 

Van nieuwe bewoners wordt verwacht, dat zij naast een sociale instelling, bereid zijn zich naar vermogen actief voor de woongroep in te zetten.

Belangstellenden tussen 55 en 70 jaar kunnen contact opnemen met de secretaris
Ben Henning:
E-mail:  secretaris@de-dassenburg.nl