In de binnentuin worden gezellige bijeenkomsten georganiseerd. Bijvoorbeeld de nieuwjaarsviering, koffie en thee middagen, 5 mei viering en een herfstlunch.
Een aantal bewoners speelt jeu de boules op een jeu de boulesbaan bij het complex.
Ook de jaarvergadering en een ledenvergadering worden in de binnentuin gehouden.

Samen met leden van de Wakkere Akker wordt het jeu de boules veld onder handen genomen en van nieuw grind voorzien.