55+ Woongroep De Dassenburg

Belangstellenden tussen 55 en 70 jaar kunnen contact opnemen met de heer B.G.Henning van de introductiecommissie.:
Telefoon: 030-6371431. Emailadres: henning.bg@hetnet.nl

Secretaris/penningmeester: D. Versteegh
E-mail: secretaris@de-dassenburg.nl
            penningmeester@de-dassenburg.nl

www.viveste.nl

info@viveste.nl