December 2020                                               nr. 79

  

                                                    De Das 

        Blad voor en door bewoners van “De Dassenburg”   

 

Van het bestuur.

 Op verzoek van het bestuur zal Joke Boot het waarnemend voorzitterschap overnemen van Ben Henning.

De fotoalbums zijn nu bijgewerkt tot 24 november 2020.
Dit zal voortaan worden verzorgd door Olga Verkuil.

Ledenvergadering.

Bij de schriftelijke opmerkingen t.a.v.de ledenvergadering was ook een klacht over muizen in tuinen en op balkons. Dit is het gevolg van het voederen (soms royaal) van vogels. In het Huishoudelijk Regelement van Viveste is duidelijk aangegeven dat het voederen van vogels niet is toegestaan. Zie in het witte kastje van Viveste in de entreehal.

Het bestuur volgt dit Huishoudelijk Reglement met de kanttekening dat in de winter bij vorst overdag van 3° en meer in beperkte mate hiervan afgeweken kan worden.
                                                        1

In memoriam Piet Tito.
 

In november 2011 kreeg Piet via Viveste een woning bij ons in De Dassenburg. Hoewel hij niet bekend was met de woongroep voelde Piet zich al gauw thuis, bezocht bijna alle bijeenkomsten en had snel sociale contacten met andere bewoners.

Hij kon best kritisch zijn en liet zijn stem horen als hij het ergens niet mee eens was.

Bij kleine werkzaamheden leverde hij zijn bijdrage o.a. het water geven in de binnentuin, in de vijver de bolvormige fontein schoonhouden en de waterhoogte op peil houden. Ook was hij druk met het versieren van de kerstboom in de entreehal.

Helaas ging het met zijn gezondheid niet goed. Er volgden bezoeken aan artsen en opnames in ziekenhuis, maar Piet bleef optimistisch en liet weinig merken van zijn problemen.

Zijn woonplek tegenover de drukke school vond hij niet zo fijn meer, hij wilde wel naar de andere kant. Zodra daar een appartement leeg kwam wilde Piet daar graag wonen.

De verwachtingen van de artsen werden inmiddels slechter maar Piet ging gewoon door.

Andere bewoners vroegen Piet waar begin je aan, nu nog verhuizen. Zijn antwoord was: zolang ik daar zit kan ik genieten. Dat heeft hij gedaan, op het balkon genoot hij van het groen, de bomen en de vogels.

Helaas was dat van korte duur, eind augustus verhuisde hij, eind oktober werd hij opgenomen met Corona verschijnselen. Aanvankelijk leek het goed te gaan maar na korte tijd moesten wij afscheid van hem nemen.

We zullen Piet missen. Rust in vrede.   

 

Activiteiten programma 2021.

De activiteitencommissie heeft nog geen plannen bekend gemaakt. Dit is afhankelijk van de Coronamaatregelen.

Zo gauw het mogelijk is zullen er weer bijeenkomsten worden georganiseerd.

 In gesprek met Joke Boot

Joke is 1953 te Amsterdam aan het Waterloplein geboren.

Na 3 jaar verhuisde het gezin naar Hoograven in Utrecht. Ze kijkt met plezier terug op de basisschool aan de Ridderlaan. Daar werden ook allerlei andere vakken gegeven waaronder houtbewerken. Joke heeft belangstelling voor handvaardigheid en bleek wel technisch inzicht te hebben. Zij wilde daar wel mee door maar  mocht niet naar de LTS – dat was voor jongens - en ging naar de Industriele Nijverheidsschool.

De opleiding was 5 jaar en gericht op verpleging. Na een stage van een ½ jaar in het ziekenhuis was ze al overspannen en bleek dat geen keuze voor de toekomst.

Zij ging werken bij de Willem Arntszstichting als hoofd Civiele Dienst. Later kreeg ze dezelfde funktie bij een verpleeghuis in Amersfoort.

In 1974 trouwde Joke met Kees Boot en kreeg 2 zoons. Ruim 10 jaar heeft zij niet gewerkt om voor de kinderen te zorgen. Wel deed zij veel vrijwilligerswerk, onder andere cursussen geven in De Musketon in Lunetten.

In 1986 ging zij 2 dagen in de week werken als ADL (Algemene Dagelijkse Levensvoorziening) bij focuswonen in Utrecht, hier werd Joke in 1992 locatiemanager.

Zes jaar later werd zij locatiemanager bij focuswonen aan de Zilverschoonhof te Houten. In 2002 werd er verhuisd naar ´t Goy.

Helaas overleed in 2009 haar man, kort voor hij met de Vut zou gaan. Zelf besloot ze een jaar later ook met de Vut te gaan

Stilzitten was er niet bij, zij deed vrijwilligerswerk in het dorpshuis De Ploeg en paste op haar 6 kleinkinderen. Tevens nam Joke zitting in het bestuur van Stichting Welzijn Ouderen.

Kopij voor de volgende De Das graag inleveren

voor 6 februari a.s.  bij Ben Henning nr.38

De Das nr.80 verschijnt half februari 2021

                                      

                                Verjaardagen:

                                       

                 December 2020     26   Dientje van der Ziel

                                                  28   Ronald Bos

                                                 

                 Januari 2021              9   Alie Rensen

                                                  22   Olga Verkuil

                                                  23   Wessel Hansen

                                                  23   Mia Heijkamp

                                                  24   Rita Tito

                                                  30   Ria Huizinga

 

                 Februari                      8   Paula Bos

                                                  14   Desi Versteegh

                                                  15   Henk Klok

                                                  16   Margreet de Jager

 

 

                  

 

                      Los van alle beperkingen

 

                                   Fijne Kerstdagen

                                en

                Een goed en gezond 2021