Bij belangstelling voor het wonen in De Dassenburg neemt men contact op met de introductiecommissie, naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mail adres worden genoteerd.

Tijdens dit gesprek word zoveel mogelijk informatie over De Dassenburg gegeven en kunnen eventuele vragen worden beantwoord.

Belangstellenden tussen 55 en 70 jaar kunnen contact opnemen met de introductiecommissie:

De heer B.G.Henning
Telefoon 030-6371431
E-mail: henning.bg@hetnet.nl