Bij belangstelling voor het wonen in De Dassenburg neemt men contact op met de introductiecommissie, naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mail adres worden genoteerd.

Tijdens dit gesprek wordt zoveel mogelijk informatie over De Dassenburg gegeven en kunnen eventuele vragen worden beantwoord.

De heer B.G. Henning
Telefoon 030-6371431

E-mail: henning.bg@hetnet.nlwww.de-dassenburg.nl