Wonen in een woongroep

Wat is groepswonen? Het is een groep 55-plussers die bij elkaar in één gebouw wonen, waarbij elk echtpaar dan wel alleenstaande een eigen appartement bewoont. Als meerwaarde beschikt het gebouw over een gemeenschappelijke ruimte waarin activiteiten van allerlei aard worden ontplooid. Een woongroep is dus geen commune. Wonen in een woongroep gaat wat verder dan alleen huisvesting. Het vraagt om een andere instelling.

Als je wat ouder wordt, niet meer werkt of binnenkort gaat stoppen met werken, niet meer voor je kinderen hoeft te zorgen en meer vrije tijd hebt, ga je nadenken over hoe je zou willen wonen.

Als je dan met een groep min of meer gelijkgestemde 55-plussers bij elkaar kan gaan wonen en een handje kan helpen bij diegene die dat op een bepaald moment nodig heeft, kan dat een meerwaarde hebben. Je zelfstandigheid en je vrijheid wil je natuurlijk behouden. Maar daarnaast is er aandacht, vriendschap en mede-verantwoordelijkheid voor hen, met wie je als groep wilt samenwonen in één gebouw.

In de praktijk blijkt dat mensen in een dergelijke woonvorm langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Groepswonen verkleint de afhankelijkheid en bevordert gemeenschapszin en gezelligheid. Vereenzaming krijgt geen kans. Dat betekent niet dat je elke ochtend je buurvrouw hoeft te vragen naar haar hoestje maar als je enkele dagen niets meer van haar hebt gehoord trek je wel even aan de bel. In geval van ziekte kun je wellicht een boodschapje voor haar doen.  Of iemand vragen om dat voor jou te doen, als je dat zelf even niet kunt.

 

Een bewuste keuze

Groepswonen van 55-plussers is niet voor iedereen geschikt. Deelnemen aan een woongroep van senioren zal een bewuste en weloverwogen keuze moeten zijn. Dit om teleurstelling te voorkomen.  Mèt behoud van zelfstandigheid en privacy kies je voor het lidmaatschap van een groep. De woongroep functioneert als een vereniging en houdt zich aan afspraken die door de groepsleden zelf zijn gemaakt en vastgelegd in statuten en huishoudelijk reglement.  

Het is belangrijk om je  bewust te zijn van je motieven om in een woongroep te willen wonen, van het waarom van je keuze. Als je een kleiner huis wilt, kies je voor een huis en niet noodzakelijkerwijze voor een woongroep. Als je daarnaast ook naar gezelschap en naar vrienden zoekt dan kan je ze in een woongroep vinden, maar het hoeft niet.

Zoek je garanties om verzorgd te worden als dat nodig is? Besef dan dat een woongroep geen alternatief is voor een verzorgingshuis of een serviceflat. Mantelzorg wordt er niet verleend.

Wie kiest voor een woongroep, kiest hooguit voor ‘buren’ maar wil dan ook zelf een goede buur zijn. Het mag duidelijk zijn dat niet iedereen geschikt is voor deze woonvorm; iemand die erg individualistisch is ingesteld kan er beter niet aan beginnen.

www.de-dassenburg.nl