Aanmeldingsprocedure.


Wilt u zich aanmelden?


Misschien is groepswonen ook iets voor u? Mocht uw interesse voor onze woongroep zijn gewekt dan
kunt u zich aanmelden als belangstellende. Voorwaarde is wel dat u ingeschreven bent bij WoningNet.
Verder moet uw leeftijd op moment van aanmelden minimaal 55 en maximaal 70 jaar zijn. Huisdieren
kunnen meekomen in overleg.


In grote lijnen verloopt de aanmeldingsprocedure als volgt :


U meldt zich bij onze secretaris via secretaris@de-dassenburg.nl of tel. 06-13678780


Telefonisch bespreken wij vervolgens enkele belangrijke algemene zaken rond het wonen in onze
woongroep met u.


Mochten u en wij de introductieprocedure willen voortzetten, dan maakt onze introductiecommissie een
afspraak om u – liefst bij u thuis – te ontmoeten. Tijdens dit gesprek kunt u al uw vragen stellen en zal ook
de introductiecommissie u van alles vragen. U ontvangt dan ook de nodige informatie op papier over De
Dassenburg. Doel is om van onze kant een indruk te krijgen of u in onze woongroep past; en om van uw
kant te kijken of u in onze woongroep wilt komen wonen.


Willen beide partijen de procedure vervolgen, dan wordt u uitgenodigd om een bezoek te brengen aan De
Dassenburg om het gebouw en een appartement te bekijken. Bij een positieve indruk wordt u vervolgens uitgenodigd voor bijeenkomsten in De Dassenburg (bv. ledenvergaderingen, koffie/theemiddagen, andere bijzondere gelegenheden).


Nadat u twee keer hebt deelgenomen aan een bijeenkomst, beslist het bestuur op voordracht van de introductiecommissie of wij u als kandidaat-lid willen opnemen. In dat geval ontvangt u een welkomstbrief van de secretaris van het bestuur en wordt u op onze wachtlijst geplaatst. In de brief staat ook de contributie vermeld die een kandidaat-lid dient te voldoen (€10,- per persoon per jaar).


Op het moment dat u daadwerkelijk een woning gaat betrekken wordt u ‘gewoon lid’ van de vereniging. U
dient dan de contributie van een lid-bewoner te betalen a € 40,00 per persoon per jaar.


www.de-dassenburg.nl