De bewoners zijn lid van de bewonersvereniging De Dassenburg.
De bewonersvereniging heeft statuten, een huishoudelijk reglement en staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.
Het bestuur van de bewonersvereniging behartigt de belangen van de bewoners en onderhoudt intensief contact met de verhuurder, de woningcorporatie Woonin.
Jaarlijks in het voorjaar legt het bestuur rekening en verantwoording af van het beleid.

Naast het bestuur zijn er bewoners die vrijwillig kleine werkzaamheden binnen De Dassenburg verrichten. Dit kunnen bv. zijn assisteren bij tuinonderhoud, het informatieblad "De Das" verzorgen, foto albums bijhouden, bij toerbeurt assisteren bij koffie en theemiddagen, kennismakingsbezoeken aan nieuwe leden en de galerijverlichting verzorgen.

Bestuur De Dassenburg:

Voorzitter: Jan Duiverman            :voorzitter@de-dassenburg.nl

Secretaris: Marian van Giezen     :secretaris@de-dassenburg.nl

Penningmeester: Joke Boot         :penningmeester@de-dassenburg.nl

Bestuurslid Tineke van de Vaart

Bestuurslid Margreet de Jager

 

 

 

 

;

www.de-dassenburg.nl