Procedure toewijzing woning "De Dassenburg".


Als er een woning leeg komt, wordt dit eerst kenbaar gemaakt bij de andere bewoners
van "De Dassenburg". Als één van hen interesse heeft kan hij/zij intern verhuizen.

Vervolgens treedt de volgende procedure in werking:


1. Huurwoning wordt opgezegd door huurder bij Woonin via website of Klant Contact
    Centrum en er wordt een afspraak gemaakt voor de voorinspectie.
2. Er vindt voorinspectie plaats door verhuurmakelaar en er wordt een afspraak
   gemaakt voor een eindinspectie.
3. Afd. Verhuur stuurt aanbieding van de woning (plattegrond, verwachte
    verhuurdatum, huurprijs, etc.) aan het bestuur van "De Dassenburg".
4. Bestuur draagt kandidaat aan van de eigen wachtlijst.
5. Afd. Verhuur toetst de kandidaat op passendheid.
6. Niet passend? Dan zal het bestuur hierover worden geïnformeerd en de volgende
    kandidaat worden aangeschreven.
7. Alles akkoord: bezichtiging inplannen
8. Inplannen ingangsdatum huurovereenkomst, tekenen huurovereenkomst digitaal,
    ophalen sleutels op kantoor op datum ingang huurovereenkomst.
    Afhankelijk van de mutatiewerkzaamheden 1 – 6 weken.


                  Let op! Actieve inschrijving WoningNet nodig.


NB: Met overnames bemoeit Woonin zich niet. Tijdens de voorinspectie wordt bepaald door
de verhuurmakelaar of dit een optie is (in verband met de mutatiewerkzaamheden en de
staat van de overname (bijvoorbeeld de vloer).

Kandidaat en vertrekkende huurder stemmen onderling af over de overnames en eventuele kosten.


NB: Woonin moet een door beide partijen ondertekend formulier ontvangen
waarop de overnames staan, anders moet de woning leeg worden opgeleverd en alles wat
niet standaard in de woning zit worden verwijderd.


www.woonin.nl

info@woonin.nl

 
www.de-dassenburg.nl